Om företaget R-Con

Historia och inriktning

R-CON grundades 1988 och är idag ett ledande företag inom brandskydd med fokus på konstruktion, tillverkning och försäljning

av sprinklerpumpar med tillhörande vattencisterner. System som ger ett effektivt skydd av egendom och som räddar liv.

 

Lagercrantz Group förvärvade R-Con 2017, Lagercrantz Group är en teknikkoncern med ca 65 st olika teknik företag.

 

 R-CON strävar efter att bli en helhetsleverantör för sina kunder och under de senaste åren har flera nya koncept och lösningar utvecklats vilket har breddat erbjudandet mot marknaden.


I början av 2021 flyttades verksamheten till en helt ny fastighet vilket har gett företaget en god möjlighet att utvecklas och kunna effektivisera produktionen.


Idag har R-CON ca 35 st anställda.